Det affärsjuridiska hantverket - Arbetet innanför avtalsfrihetens gränser Analys Avtal Förhandling

Lär dig hemligheterna med att skriva bra avtal och att vara en skicklig affärsjuridisk förhandlare!

Nu kan du mycket snabbt kraftigt öka kvaliteten i dina avtal och din skicklighet som affärsjuridisk förhandlare genom att läsa boken Det affärsjuridiska hantverket – arbetet innanför avtalsfrihetens gränser, författad av advokat David Frydlinger vid advokatfirman Lindahl i Stockholm.

I “Det affärsjuridiska hantverket” får du bl.a. läsa om:
  • Hur du alltid kan skapa mervärde för din klient eller din arbetsgivare,
  • Hur du steg för steg kan analysera din uppdragsgivares affär i varje nytt uppdrag så att du varje gång kan skriva ett avtal som stödjer de kommersiella målen med transaktionen,
  • Grundläggande företagsekonomi som alla affärsjurister måste kunna,
  • Vad som kännetecknar ett bra avtal och hur du kan skriva sådana,
  • Varför och hur du måste låta parternas relation styra hur du skriver och förhandlar avtal,
  • Exakt vilka steg du måste ta för att på bästa sätt förbereda en affärsjuridisk förhandling,
  • Hur du kan använda grundläggande sociala normer till din fördel när du förhandlar i ett underläge, och
  • Mycket mer som behövs för att bli en ofta anlitad affärsjurist.
Hur gör du för att skriva bra avtal? När är du egentligen en god förhandlare? När är du en riktigt skicklig affärsjurist som många vill anlita? Eftersom väldig mycket affärsjuridiskt arbete handlar om att skriva och förhandla avtal kan du tjäna mycket på att känna till det. Med sådan kunskap kan du ständigt förbättra dig och generera mer och mer intäkter eller högre och högre lön. Sådan kunskap får du i Det affärsjuridiska hantverket.

Den avtalsskrivande affärsjuristens roll är att bistå företag och andra att göra bra affärer och det är bara en bra affär att anlita dig om värdet av det du levererar överstiger din ersättning. Du är alltså en skicklig affärsjurist när du levererar ett värde till din klient eller arbetsgivare som överstiger ditt arvode eller din lön, d.v.s. ett mervärde.

Men – hur skapar du då värde genom att skriva och förhandla avtal och framförallt: hur skapar du mervärde för de företag eller andra som du bistår? Att skriva och förhandla avtal som är väl förankrade i företagets business case är ett komplicerat hantverk där du, hantverkaren, ofta bär ansvar för stora kommersiella värden. Detta hantverk lärs inte ut vid några universitet eller högskolor och har hittills inte lärts ut i någon litteratur.

Så hur gör du egentligen?

Läs Det affärsjuridiska hantverket så får du reda på det! På den här sidan kan du läsa justitierådet Stefan Lindskogs förord, innehållsförteckningen och det första kapitlet. Klicka på den här länken om du vill köpa boken.
Köp boken här
Provläs boken
”David Frydlinger is 'fantastic' say clients, one of whom added: 'Very rarely have I worked with such a good lawyer. Having worked as in-house counsel he sees things from both business and legal perspective."

(Det ledande rankinginstitutet Chambers and Partners om David Frydlinger.)

DAVID FRYDLINGER är advokat och delägare vid Advokatfirman Lindahl, där han är ansvarig för Stockholmskontorets avdelning för telekom, media och teknologi. Han har mångårig erfarenhet av det affärsjuridiska arbetet innanför avtalsfrihetens gränser på advokatbyrå och som bolagsjurist. David Frydlinger arbetar med komplexa kommersiella avtal, företagsförvärv, tvister och regulatoriska frågor inom outsourcing, telekommunikation och it.